“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
LỄ TRAO BẰNG VÀ TỔNG KẾT LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HÀNH CHÍNH KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Ngày 06/6/2020, Phân viện miền Nam tổ chức lễ trao bằng và tổng kết lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính khối Doanh nghiệp trung ương. Buổi lễ…

Xem thêm
Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính và Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 21 năm 2019
Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính và Nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội khóa 21 năm 2019

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM PHÂN VIỆN MIỀN NAM THÔNG BÁO Tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính và Nghiệp vụ công tác…

Xem thêm
Lịch học tập học kỳ 2 năm 2018 lớp Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước
Lịch học tập học kỳ 2 năm 2018 lớp Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

Lich hoc tap Lop DH XDD Binh PhuockII2018 Lich hoc tap Lop DH XDD PVMN (K2)2018

Xem thêm