“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Câu lạc bộ Kỹ năng Thanh niên khai trương Shop Từ Thiện 10 ngàn đồng
Câu lạc bộ Kỹ năng Thanh niên khai trương Shop Từ Thiện 10 ngàn đồng

Chiều ngày 26/3/2018 Câu lạc bộ Kỹ năng Thanh niên thuộc Đoàn cơ sở Phân viện miền Nam khai trương công trình Thanh niên mang tên Shop Từ Thiện 10 ngàn…

Xem thêm