ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN LẦN THỨ XXII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020   Chiều 11/8 Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung Ương Đoàn lần…

Xem thêm
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Thực hiện quyết định số 107-QĐ/ĐUTWĐ ngày 05/10/2016 về việc kết nạp đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS. Hồ Chí Minh. Ngày 31/10/2016 Chi…

Xem thêm
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN VIỆN MIỀN NAM – DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÂN VIỆN MIỀN NAM – DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, TRÁCH NHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sáng ngày 29/9/2017 Chi bộ Phân viện miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2020 trong không khí “ Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm và Phát…

Xem thêm
CHI BỘ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHÓA 2
CHI BỘ KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN KHÓA 2

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, chiều ngày sáng ngày 07/12/2017, Chi…

Xem thêm