“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai năm 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai; chương trình phối hợp số 04CTPH/TĐ-SGDĐT, ngày 15/12/2017 về các nội dung phối hợp thực…

Xem thêm