PHÂN VIỆN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI
PHÂN VIỆN HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP BÁO CÁO VIÊN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Khai giảng lớp Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 Thực hiện kết hoạch số 606-KH/TWĐTN…

Xem thêm
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THIẾU NHI VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐỘI
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC THIẾU NHI VÀ CÁN BỘ PHỤ TRÁCH ĐỘI

Ngày 11/5 tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm…

Xem thêm
40 HỌC VIÊN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC THANH NIÊN
40 HỌC VIÊN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐOÀN, HỘI, ĐỘI VÀ KỸ NĂNG CÔNG TÁC THANH NIÊN

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn, Hội, Đội và kỹ năng công tác thanh niên năm 2015 Khóa B21 do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Phân…

Xem thêm
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI TẠI BÌNH THUẬN
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI TẠI BÌNH THUẬN

Sáng ngày 23/11, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Phân viện miền Nam) phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trường Chính trị Bình Thuận tổ chức lớp…

Xem thêm
PHÂN VIỆN MIỀN NAM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN LONG AN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI
PHÂN VIỆN MIỀN NAM PHỐI HỢP VỚI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN LONG AN KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

Sáng ngày 14/02/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Long An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Trường Chính trị tỉnh và Phân viện miền Nam – Học Viện Thanh…

Xem thêm
PHÂN VIỆN MIỀN NAM BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÁO CÁO VIÊN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI NĂM 2017
PHÂN VIỆN MIỀN NAM BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÁO CÁO VIÊN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI NĂM 2017

Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Bế giảng Lớp Bồi dưỡng Báo cáo viên nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2017 Chiều ngày 10/8/2017 Phân…

Xem thêm
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI CHO BÍ THƯ ĐOÀN XÃ KHU VỰC TÂY NAM BỘ NĂM 2017
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI CHO BÍ THƯ ĐOÀN XÃ KHU VỰC TÂY NAM BỘ NĂM 2017

Sáng ngày 16/9/2017 tại Hội trường A Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niêu Việt Nam tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ,…

Xem thêm
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI CHO BÍ THƯ ĐOÀN XÃ KHU VỰC TÂY NAM BỘ NĂM 2017
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI CHO BÍ THƯ ĐOÀN XÃ KHU VỰC TÂY NAM BỘ NĂM 2017

Chiều ngày 28/9/2017, Phân viện miền Nam tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng Công tác Đoàn, Hội, Đội cho Bí thư Đoàn…

Xem thêm
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI
TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI, ĐỘI

Sáng ngày 09/10/2017, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai và Học viện thanh thiếu…

Xem thêm
PHÂN VIỆN MIỀN NAM TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHO CÁN BỘ ĐOÀN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
PHÂN VIỆN MIỀN NAM TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN CHO CÁN BỘ ĐOÀN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng ngày 20/10/2017, tại Hội trường A Phân viện miền Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn…

Xem thêm