“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kiến thức, Nghiệp vụ, Kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng Kiến thức, Nghiệp vụ, Kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Sáng ngày 12/8/2019, tại Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai, Học viện thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam phối hợp cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn…

Xem thêm
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP XÃ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG TIỀN
BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG BÍ THƯ ĐOÀN CẤP XÃ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG TIỀN

Chiều ngày 11/8/2019 Phân viện miền Nam tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Bí thư đoàn cấp xã khu vực Đồng bằng sông Tiền năm 2019. Tham dự và phát biểu…

Xem thêm
Phân viện miền Nam tổ chức tập huấn Tư vấn hướng nghiệp và Tư vấn tâm lý học đường khu vực phía Nam, năm 2018
Phân viện miền Nam tổ chức tập huấn Tư vấn hướng nghiệp và Tư vấn tâm lý học đường khu vực phía Nam, năm 2018

Ngày 27/12/2018, đến ngày 28/12/2018 Phân viện miền Nam tổ chức lớp tập huấn Tư vấn hướng nghiệp và Tư vấn tâm lý học đường khu vực phía Nam, năm…

Xem thêm
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội tại Đăk Lăk
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho cán bộ, giáo viên dự nguồn làm Bí thư Đoàn trường và Tổng phụ trách Đội tại Đăk Lăk

Sáng 08/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk (GDĐT) phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện Miền Nam tổ chức bế giảng…

Xem thêm
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018

Chiều ngày 30/9/2018, tại Hội trường A, Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ…

Xem thêm
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội  và phong trào thiếu nhi năm 2018 (Khu vực phía Nam)
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018 (Khu vực phía Nam)

Chiều ngày 27/9/2018, tại Hội trường A, Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ…

Xem thêm
Phân viện miền Nam tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.
Phân viện miền Nam tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.

Ngày 14/8/2018, Tại Trường Chính trị Ninh Thuận, Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trường Chính trị tỉnh Ninh…

Xem thêm
Tỉnh Đoàn Long An tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018-2019
Tỉnh Đoàn Long An tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018-2019

Ngày 29/8 đến 31/8/2018 Khoa công tác Thanh thiếu nhi, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam hỗ trợ tỉnh Đoàn Long An tổ chức tập…

Xem thêm
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.

Thực hiện chương trình Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội theo Quyết định số 1070 QĐ/TWĐTN-HVTTNVN ngày 25/02/2016 của Ban Bí thư Trung ương…

Xem thêm
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai năm 2018
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Nai; chương trình phối hợp số 04CTPH/TĐ-SGDĐT, ngày 15/12/2017 về các nội dung phối hợp thực…

Xem thêm