“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Khoa công tác Thanh thiếu nhi tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần II năm 2018
Khoa công tác Thanh thiếu nhi tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần II năm 2018

Ngày 4/10/2018 Khoa công tác thanh thiếu nhi, Phân viện miền Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần II năm 2018.…

Xem thêm