“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”

Thực hiện kế hoạch số 207-KH/TWĐTN-HVTTNVN ngày 11/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2019.

Từ ngày 12/7/2019 đến ngày 16/7/2019 tại Phân viện miền Nam, Học viên Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện và cán bộ quy hoạch Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2019.

Tham dự và phát biểu bế giảng lớp học có TS. Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; TS. Nguyễn Hữu Long Bí thư chi bộ phó Giám đốc Phân viện miền Nam, Ban Tổ chức lớp học và 27 đồng chí Học viên các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ.

TS. Nguyễn Hải Đăng Giám đốc Học viện phát biểu bế giảng lớp học

Học viên của lớp được học tập các chuyên đề về “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện; Kỹ năng tham mưu, chỉ đạo và phối hợp của cán bộ Đoàn cấp huyện; Công tác dân tộc, tôn giáo và các vấn đề tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý khi tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo; Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại, hội thảo; Kỹ năng truyền thông, phát ngôn, tiếp xúc báo chí trong công tác của cán bộ Đoàn; Mạng xã hội; xử lý điểm nóng chính trị, xã hội và các vấn đề tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần lưu ý khi tham gia xử lý điểm nóng; Một số kết quả nổi bật của phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong giai đoạn hiện nay; Một số kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại địa phương; Một số nghiệp vụ trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn

Kết thúc lớp học 100% học viên được Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện năm 2019 và 06 học viên được Giám đốc Phân viện miền Nam tặng giấy khen có thành tích trong học tập và rèn luyện.

TS. Nguyễn Hải Đăng Giám đốc Học viện trao giấy chứng nhận cho học viên

 

Đây là hoạt động thực hiện đề án bồi dưỡng, chuẩn hóa nhân sự chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện quốc theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2021, năm 2019 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức 6 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Bí thư Đoàn cấp huyện với 400 học viên trên toàn quốc.

Lớp học chụp hình lưu niệm

Tín Ngân. P.TLTV