“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng năm 2018
Phân viện miền Nam tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.
Phân viện miền Nam tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại tỉnh Đồng Nai, năm 2018
Phân viện trao Học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng sinh viên
Phân viện Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam khai giảng năm học 2018-2019
Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp năm học mới 2018-2019
Tỉnh Đoàn Long An tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2018-2019
Phân viện Học viện Thanh thiếu niên tổ chức nhập học đợt 1 cho Tân sinh viên khóa 7 năm học 2018-2022
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.
Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai năm 2018
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1- 2018