“…MỘT NGÔI TRƯỜNG CỦA THANH NIÊN VÀ VÌ THANH NIÊN…”
Phân viện miền Nam tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh
Khai giảng lớp Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện, khu vực phía Nam năm 2018.
HỘI THẢO KHOA HỌC  “Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên ngành Công tác xã hội đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập Quốc tế”
Đoàn thanh niên phối hợp Công đoàn tổ chức hoạt động tháng10/2018
HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM KỶ NIỆM 62 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG (15/10/1956 – 15/10/2018)
Chi đoàn K5 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên hướng về biển đảo”.
Khoa công tác Thanh thiếu nhi tổ chức buổi sinh hoạt học thuật lần II năm 2018
Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kĩ năng công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2018
Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội  và phong trào thiếu nhi năm 2018 (Khu vực phía Nam)
Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc theo chế độ hợp đồng năm 2018
Phân viện miền Nam tổ chức Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội tại Ninh Thuận, năm 2018.